ביטוח רכב
ביטוח רכב    ביטוח חובה    ביטוח עסק
פריסה ארצית אודותינו ביטוח רכב שרות לקוחות מידע לסוכנים דרושים צור קשר

תתקשרו אליי
קבל הצעת מחיר משתלמת ומיידית

סוג ביטוח
שם
טלפון
מוצרי ביטוח
ביטוח רכב
ביטוח לרכב - מידע כללי
ביטוח חובה
ביטוח מקיף
ביטוח צד ג לרכב
ביטוח אופנוע
ביטוח מונית
ביטוח משאיות
ביטוח דירה
ביטוח עסק
ביטוח בריאות
ביטוח חיים
ביטוח משכנתא
מוצרים פנסיונים ופיננסים
ביטוח מנהלים
קרן פנסיה
קופת גמל
קרן השתלמות
ניהול הסדרים פנסיונים
ניהול תיקי השקעות
קרן פנסיה
לקבלת הצעה לחץ כאן
קרן פנסיה היא פתרון נוסף הנותן מענה לשלושת צרכי הביטוח הפנסיוני. קרנות הפנסיה מתחלקות לשני קבוצות :  קרנות פנסיה וותיקות וקרנות פנסיה חדשות. קרנות הפנסיה הותיקות מתחלקות אף הן לשתי קבוצות : ק.פנסיה מקיפה וקרן פנסיית יסוד (חסכון  בלבד ללא כל כיסויי ביטוחי),   כמו כן ישנה הבחנה בין הקרנות הוותיקות ההסתדרותיות לבין הקרנות הוותיקות המאוזנות אקטוארית.
קרן פנסיה מקיפה וותיקה - עקב גרעונות אקטוארים החליטה ממשלת ישראל לא לאפשר הצטרפות עמיתים חדשים לקרנות הפנסיה הוותיקות , עמית בקרן הפנסיה הוותיקה יהיה מי שהצטרף לקרן עד ליום 31.12.1994.
הקרן המקיפה ההסתדרותית מבטיחה לעמיתיה 3 דברים:
1. קצבת זקנה - בעת פרישה , פנסיה חודשית בשיעור של עד 70% מן השכר הקובע לפנסיה לכל  החיים. העובד צובר עבור כל שנת וותק 2% פנסיה אך לא יותר מ 70% מהשכר הקובע.
2. קצבת נכות - פנסיה חודשית לכל החיים בשיעור זהה לזה שהיה מקבל העובד לו פרש בגיל הפרישה המתוכנן , באם הנכות היא חלקית תשולם הקצבה לפי החלק היחסי. 3. קצבת שארים - במקרה פטירת העמית טרם גיל הפרישה זכאית בת זוגתו לפנסיה בשיעור 40% מהשכר הקובע , עבור כל ילד (אך לא יותר משניים) 20% נוספים לילד עד להגיעו לגיל 21.
קרן פנסיה מקיפה חדשה - החל מ 1.1.95 החל שיווקן של קרנות הפנסיה החדשות. קרנות אלו נהנות מריבית מובטחת של 5.05% עבור 70% מן הכספים בקרן ו 30% הנותרים הם בשיטת "המשתתפת ברווחים"  לקרן הפנסיה המקיפה החדשה ניתן להפריש עד לתקרה של פעמיים השכר הממוצע במשק. הקרן המקיפה החדשה מבטיחה לעמיתיה 3 דברים:
1. קצבת זקנה - בניגוד לקרנות הוותיקות , מדובר על מנות פנסיה אותן צובר העובד כל שנה. איננה יותר ההגבלה של 70% מן השכר הקובע ובהחלט יכול להווצר מצב שעמית שהצטרף בעודו צעיר יצבור 100% ויותר משכרו הקובע.
2. קצבת נכות - פנסיית נכות חודשית במקרה של אבדן כושר עבודה , בשיעור זהה לזה שהיה צפוי לעמית אם היה פורש בגיל הפרישה המתוכנן , במקרה של נכות חלקית תשולם קצבה חלקית ביחס לאחוזי הנכות.
3. קצבת שארים - במקרה פטירת העמית טרם גיל הפרישה יהיה זכאי בן הזוג לעד 60% מהפנסיה החזויה לגיל פרישה למשך כל חייו. הילדים יהיו זכאים לעד 30% קצבת שארים כל אחד אך לא יותר מסה"כ 120% כולל בן הזוג וזאת עד לגיל 21 אם משרתים בצה"ל. ערכי הפדיון (משיכת כספים חד פעמית באמצע תקופה) בקרנות הפנסיה נמוכה מאוד ביחס לחלופת  תכנית ביטוח מנהלים , לכן לא מומלץ למשוך כספים בצורה הונית.
מוצרים מומלצים
ביטוח רכב
ביטוח עסק 
חן ביטוח ופיננסים © כל הזכויות שמורות.  ביטוח רכב    ביטוח חובה    ביטוח עסק    ביטוח משאיות    ביטוח דירה   ביטוח מקיף    מאמרים    צור קשר